פסקי דין » שמעון גפסו ו - יצחק רוכברגר, אולי, ייבחרו שוב - אבל דינם הציבורי כבר נחרץ.
שופטי בית המשפט העליון יבקשו, כנראה, אם הם לא יודחו בידי חברי המועצה החדשה, להראות להם, שוב, את הדלת החוצה. 96 עמודים מחזיק פסה"ד המאלף בעניין זה. הנשיא התנגד להדחה. לחץ על הלינק :

http://elyon1.court.gov.il/files/13/210/049/c06/13049210.c06.htm