פסקי דין » שמעון גפסו ו - יצחק רוכברגר, אולי, ייבחרו שוב - אבל דינם הציבורי כבר נחרץ.
שופטי בית המשפט העליון יבקשו, כנראה, אם הם לא יודחו בידי חברי המועצה החדשה, להראות להם, שוב, את הדלת החוצה. הנשיא התנגד להדחה. פסק דין תקדימי במלוא מובן המילה.

לצפייה בפסה"ד לחץ על 'פרטים נוספים' ואח"כ על הרובץ "יצחק רוכברגר"


יצחק רוכברגר.pdf