כללי
בצל ההתנתקות - דיאלוג אסטרטגי במשבר


https://carmelph.co.il/product-category/uncategorized/genres/philosophy-reference/page/7/

אודות חיים משגבhttp://haim-misgav.co.il/he/aboutus.asp

מזכיר צבאיhttps://www.e-vrit.co.il/%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-details.aspx

חיים משגב - גלובס


https://www.globes.co.il/news/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91.tag

שני ספרים באתר עברית

https://www.e-vrit.co.il/Author/3163?page=1&scrollTo=product-10448&sortType=2&bookFormatType=all