עיתון חדשות
אוסף מאמרים, כתבות ואזכורים אחרים של ד"ר חיים משגב בעיתון חדשות

https://www.nli.org.il/he/newspapers/?a=q&hs=1&r=1&results=1&txf=txIN%7CtxTI&puq=hadashot&txq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91&e=-------he-20--1--img-txIN%7CtxTI--------------1

מה אשמים מאות אלפי אוהדיה של מכבי ת"א


רק שזה לא יקרה מחר


שנאה ורפש ברחובות ת"א


קודם כל עוצרים. ומה עם זכויות ?