פסקי דין » ללא הרשעה. השופט רפי ארניה הסתפק ב -150 שעות של"צ.
לצפייה בהחלטה המבטלת את הרשעתו של דמיטרי לרנר לחץ על 'פרטים נוספים'ואחר כך על הקובץ 'דמיטרי'.


 

דמיטרי.tif