פסקי דין » נסיעה לקברו של ר' נחמן מברסלב באומן ? לא אחרי הרשעה בדין וערב גזירת הדין.
לצפייה בהחלטתו של השופט אליקים רובינשטיין לחץ כאן:

http://elyon1.court.gov.il/files/10/600/060/t01/10060600.t01.htm