פסקי דין » מירון רכטמן נגד הרשות להגבלים עיסקיים
עיון בבקשה לעיכוב הליכים של נאשם שהפך לעד תביעה. הרשות להגבלים עיסקיים לא אוהבת שמפשפשים לה בתיקים. גם היועץ המשפטי לממשלה מעדיף לפעול הרחק מעינו של הציבור. לעיון בהחלטה של השופט חנן מלצר לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ הגבלים עסקיים.


הגבלים עסקיים.pdf