פסקי דין » סמל עידו ירושלמי. בית הדין הצבאי לערעורים ראה להסתפק בהחמרה בעונש הפסילה.
ישבו בדין אלוף שי יניב, אל"מ דורון פיילס ואל"מ(במיל.) יוסף שפירא ( המכהן דרך קבע בבית המשפט המחוזי בירושלים); לצפייה בפסק הדין לחץ על  'פרטים נוספים'.


 

בבית הדין הצבאי לערעורים

 

בפני השופטים:

 

אלוף שי           יניב

-

נשיא

אל"ם דורון  פיילס

-

שופט

אל"ם יוסף שפירא

-

שופט

 

בעניין:

 

התובע הצבאי הראשי - המערער (ע"י ב"כ, סגן לאורה הרשקו)

 

נ ג ד

 

סמל עידו ירושלמי - המשיב (ע"י ב"כ, עו"ד ד"ר חיים משגב)

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוט מרכז שניתן בתיק מר/654/07 (אל"ם אבי לוי – נשיא; סרן הילה ענבר דהן – שופטת; סרן אביי דוויט – שופטת) בתאריך 07/01/08. הערעור (קולת העונש) התקבל.

 

פ ס ק - ד י ן

 

1.      המשיב הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו, בעבירה של החזקת סם מסוכן ובעבירה של שימוש בסם מסוכן, שתיהן לפי סעיף 7(א) ו-(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973. עניינן של העבירות בכך שהמשיב נתפס באזור הירדן ההררי כשהוא מחזיק סם מסוג חשיש במשקל של כשלושה עשר גרם, נייר עיתון ועליו שרידי חשיש, וניירות שנועדו לגלגול סיגריות. המשיב הודה בחקירה כי עשה יום קודם שימוש בקנאביס. המשיב מסר בחקירה כי מספר ימים קודם לכן רכש את הסם תמורת 200 ש"ח.

 

2.      בפני בית הדין קמא הובאו נתוניו של המשיב ורקעו: לאחר סיום הלימודים התיכוניים התנדב המשיב לשנת שירות במושבים. בעדויות ובחוות דעת כתובות נמסר לבית הדין קמא אודות תרומתו המשמעותית של המשיב במסגרת זו. בהמשך התגייס המשיב, עבר הכשרה כלוחם בשריון, השלים קורס חובשים ושירת, עד לפרשה דנן, כלוחם וחובש קרבי. לאחר שנחקר המשיב, נעצר ושוחרר למעצר פתוח, הועבר לשרת כסמל מבצעים. מפקדיו, אז ועתה, מסרו בחוות הדעת מטעמם כי שירותו של המשיב מסור וטוב. המשיב היה עצור, כאמור, משך 13 ימים, ושוחרר למעצר פתוח.

 

3.      דעות שופטי בית הדין קמא נחלקו אשר לעונש הראוי למשיב: אחד השופטים סבור היה כי יש ליתן משקל בכורה לשיקולי ההרתעה ועל כן, לו דעתו נשמעה, היה גוזר על המשיב שלושים ימי מאסר נוספים לריצוי בפועל. רוב השופטים ראו ליתן יתר משקל לזכויות שצבר המשיב ולסיכויי שיקומו. על כן גזרו על המשיב ארבעים ימי מאסר לריצוי בפועל, מהם ימי מעצרו בכליאה, והיתרה תרוצה בעבודה צבאית. כל השופטים מצאו להשית על המשיב גם מאסר מותנה, הורדה לדרגת טוראי ושלושה חודשי פסילת רישיונות הנהיגה.

 

4.      התביעה ערערה על קולת עונש המאסר. להשקפתה, בנסיבות העניין ראוי להטיל על המשיב מאסר בפועל, בכליאה, לתקופה ממשית נוספת. התביעה סבורה כי נוכח היותו של המשיב חייל ותיק, לוחם וחובש ובשים לב לכמות הנכבדה של הסם שנתפס ברשותו, ראוי המשיב לעונש משמעותי ומרתיע יותר, בכליאה.

 

5.      הסנגור המלומד, עורך הדין ד"ר משגב מבקש לשים את כובד המשקל על שירותו הטוב של המשיב ולדחות את הערעור.

 

6.      צה"ל נלחם מלחמה ארוכת שנים בנגע הסמים שפשה בין חייליו, אשר פוגע בכשירותו וכוננותו. פסיקתו העקבית של בית דין זה מדברת על הטלתם, ברגיל, של עונשי מאסר משמעותיים, בכליאה, על חיילים העושים שימוש בסמים מסוכנים או המחזיקים בהם.

 

7.      המשיב החזיק כמות לא מבוטלת של סם, אותה טרח ורכש בעצמו ואף עשה שימוש בסם בהזדמנות אחת. נסיבות אלה היו מצדיקות, ברגיל, הטלת עונש מאסר ממשי, לתקופה משמעותית. אלא, שאין דרכה של ערכאת הערעור למצות את הדין בקבלה ערעור התביעה ומשהתרשמנו כי המדובר במעידה חד פעמית של מי שצבר זכויות לא מעטות טרם שירותו ובמהלך השירות הצבאי ואשר היה נתון במעצר ממשי תקופה לא מבוטלת ושוחרר, מצאנו, בסופו של דבר, שלא להתערב בעונש המאסר שהוטל על ידי הערכאה קמא. עם זאת, את ההקלה ברכיב המאסר אנו רואים לאזן בהכבדה של ממש ברכיב הפסילה, כך שבמכלול רכיבי הענישה תהיה תגובה עונשית הולמת למעשיו של המשיב, שחומרתם אינה מבוטלת.

 

8.      הערעור מתקבל אפוא, במובן זה שחלף הפסילה שהטיל בית הדין קמא, מוטלים על המשיב שמונה (8) חודשי פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה צבאי ואזרחי, בפועל. יתר רכיבי הענישה שבגזר דינה של הערכאה קמא ייוותרו בעינם.

 

9.      המשיב יתייצב לתחילת ריצוי פרק העבודה הצבאית ביום 9/3/08, עד השעה 9:00, אצל רמ"ד שיקום במקמצ"ר.

 

 

ניתן והודע היום, כ"ה באדר א' התשס"ח‏, 2 במארס 2008‏, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

_______________        ________________            ________________

נשיא                                 שופט                                         שופט

 

 

 

חתימת המגיה: _________________                      העתק נאמן למקור
                                                                                             רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל
תאריך: ______________________                       ק' בית הדין