האומה, במה למחשבה לאומית » אחריות בית המשפט העליון בפרשת הבוגדנות של בשארה/ חיים משגב
לחץ להגדלה
המאמר פורסם בעקבות בריחתו של חבר-הכנסת עזמי בשארה אל מחוץ לגבולות המדינה בגלל חשש מפני מעצר - ואישומים בריגול ובבגידה. פורסם ב - 'האומה'  ביוני 2007.לצפייה במאמר לחץ על 'פרטים נוספים' ואח"כ על הקובץ עזמי 1


עזמי1.tiff