האומה, במה למחשבה לאומית » על הכרזת העצמאות, חוק השבות והמכון הישראלי לדמוקרטיה / חיים משגב
לחץ להגדלה
המאמר פורסם ב - 'האומה', במה למחשבה לאומית, רבעון בהוצאת המסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי; גיליון מס' 146  מדצמבר 2001.