פסקי דין » דני ניקמן נגד התובע הצבאי הראשי. נעדר מן השירות יותר משש שנים.
ע/58/03; בית הדין הצבאי לערעורים דחה ערעור על חומרת העונש, 11 חודשי מאסר בפועל,  שנגזר על טור' דני ניקמן בגין היעדרות מן השירות למשך 2311 ימים. ישבו בדין אלוף ישי בר, אל"מ שי יניב ואל"מ מרדכי לוי.