פסקי דין » זיכוי. מדינת ישראל נגד ויקטור אלביליה. את הכרעת הדין כתב השופט גדעון ברק בבית משפט השלום ברחובות.
לאחר מאבק משפטי לא פשוט, וממושך, החליט בית משפט השלום ברחובות לזכות את ויקטור אלביליה מן האישומים שיוחסו לו. בד בבד, מנהל ויקטור אלביליה תביעה אזרחית.

לצפייה בהחלטה לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ  'ויקטור אלביליה'.


אלביליה ויקטור.tif