כתבות » מילה מול מילה
לצפייה בכתבה שפורסמה בעין השביעית, לחץ כאן :

https://www.the7eye.org.il/438348