כתבות » אתר מידה: החלטה שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה תפגע בלגיטימציה של בג”ץ”