מעריב » הניסיון לקפד את ראשו של נתניהו באמצעות בתי המשפט צריך להיכשל