מעריב » הטרור המשפטי יכה בכולם: מסע הציד שנפתח לפני שנים הגיע לסיומו."השועל" ניצוד / חיים משגב