מעריב » הפרסומים בתיקי נתניהו מחייבים עצירה של ההליך המשפטי / חיים משגב