מעריב » הנפוטיזם המכוער שבו נגועה מערכת המשפט אוכל כל חלקה טובה / חיים משגב