מעריב » אינני יכול לדמיין, גם בחלומותיי הכי נוראיים, שרים ערבים בקבינט המדיני־ביטחוני / חיים משגב