מעריב » מפחיד לחשוב שרבים ממובילי ההתנתקות עדיין מכהנים במערכת המשפט / חיים משגב