מעריב » מי שהובילו את השנאה והפילוג בציבור הישראלי היו "מפלגות הפועלים" / חיים משגב