ערוץ 7 » החסינות איננה תרופה האסורה בשימוש / חיים משגב