האומה, במה למחשבה לאומית » אחריות בית המשפט העליון בפרשת הבוגדנות של עזמי בשארה / חיים משגב
לחץ להגדלה
המאמר פורסם ב'האומה' - הבמה למחשבה  לאומית בעריכת יוסי אחימאיר;  בהוצאת המסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי.

גיליון 168; יצא לאור ביוני 2007.