מקור ראשון » אחרי הברק הגיע הרעם / חיים משגב
לחץ להגדלה
הדברים נכתבו לפני למעלה מעשור - והם נכונים שבעתיים גם ב- 2018.