מאמרים » הכיכר הייתה מלאה בהרבה צבועים / חיים משגב