מאמרים » הבגידה של תמיר פרדו / חיים משגב
לחץ על הלינק כדי לקרוא את המאמר:

http://www.news1.co.il/Archive/003-D-128065-00.html