כנסים » תודות. חיים שטנגר וחיים משגב מודים למי שתמך בהם.
לחץ להגדלה
לצפייה בחלק השני של המודעה, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "שלמי תודה".


שלמי תודה.jpg