החיים בצהוב » החיים בצהוב: נגד קליין, נגד מילוא.
לחץ להגדלה
להמשך הכתבה, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הרובץ "למה לא מספיק לו משחק השבת עם מנשה רז".


למה לא מספיק לו משחק השבת עם מנשה רז.jpg