החיים בצהוב » החיים בצהוב: כן לפרס ישראל, כן לשמעון מזרחי.
לחץ להגדלה
לצפייה בחלק השני של הכתבה , לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "פרס ישראל"..


פרס ישראל.jpg