החיים בצהוב » החיים בצהוב: ממש כמו בבחירות האחרונות.
לחץ להגדלה
לצפייה בסיום הכתבה לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ  "חיים רמון"..


חיים רמון.jpg