החיים בצהוב » החיים בצהוב: בתקופת היובש.
לחץ להגדלה
לעיון בהמשך הכתבה, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "רפיק חלבי".


רפיק חלבי.jpg