החיים בצהוב » החיים בצהוב: לבי יוצא למשה דדש.
לחץ להגדלה
להמשך קריאת הכתבה , לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "משה דדש".


משה דדש.jpg