החיים בצהוב » החיים בצהוב: הפעם חידון טריוויה
לחץ להגדלה
לצפייה בהמשך הכתבה, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "הפעם חידון".


הפעם חידון.jpg