החיים בצהוב » החיים בצהוב: מי פה הליצן האמיתי ?
לחץ להגדלה
לצפייה בהמשך הכתבה, לחץ על 'פרטים נוספי' ואחר כך על הקובץ "הליצן האמיתי".


הליצן האמיתי.jpg