כנסים » חיים משגב מוזמן להרצות, ערב הגירוש, ב"אי של מחשבה מציאותית ומפוכחת".
לחץ להגדלה
לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ :"אי של מחשבה מציאותית ומפוכחת"


אי של מחשבה מציאותית ומפוכחת.jpg