בלוגים » לא נולד מן הים / חיים משגב
נשיא המדינה שכח מה היה בית גידולו. לצפייה בבלוג, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "לא נולד מן הים".
הבלוג פורסם במעריב ב -29/10/17; ראה :
http://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-605658


לא נולד מן הים.docx