מכתבים » זה היה לפני הרבה שנים: ההודעה של אוניברסיטת לונדון. לא היה דבר מתוק מזה.
לצפייה במכתב המפואר, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ הודעה משמחמת


הודעה משמחת.pdf