פסקי דין » הבקשה לעיכוב ביצוע נדחתה. המבקש לא חוייב בהוצאות.