סאטירה פוליטית » בזיל יוסף - לזכרו
לצפייה במה שנכתב אודותיו, לחץ על 'פרטים נוספים' ואח"כ על הקובץ "יוסף 11".


יוסף 11.pdf