פסקי דין » השופט עוזי פוגלמן מקבל את ערעורו של זאב גול.
לצפייה בפסק הדין, לחץ על הלינק הבא :

http://elyon1.court.gov.il/files/17/300/001/m05/17001300.m05.htm