מכתבים » מכתב ההתפטרות של עו"ד נחמן גולדברג. ראש המועצה הארצית באותה העת היה ד"ר גבריאל קלינג.
לחץ להגדלה
לימים, מונה ד"ר קלינג לשופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לצפייה נוחה יותר במכתב לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ נחמן 18.וכן בקובץ נחמן 21.


נחמן 18.pdf
נחמן 21.pdf