מכתבים » מכתבו של נשיא בית המשפט העליון. מכתב לבבי ומיוחד של השופט מאיר שמגר.
לחץ להגדלה
לצפייה נוחה יותר במאמר לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ מאיר 1


מאיר 1.pdf