מכתבים » מכתבו של מזכיר ועדת חוקה, חוק ומשפט.
לחץ להגדלה
מאז, חלו שינויים לא מעטים. בית המשפט העליון היה אחראי לרבים מהם.  בארצות הברית  -  הזכויות של החשוד מעוגנות בחוקה; ואצלנו  - בפסיקה של בתי המשפט.  ועתה ,  ייתכן והם יהפכו לחוק. לצפייה לחץ על 'פרטים נוספים' ואח"כ על הקובץ ועדה 11.


ועדה 11.pdf