מכתבים » מכתבה של עדנה ארבל - אז פרקליטת מחוז מרכז; לימים, שופטת בבית המשפט העליון.
לצפייה במכתב, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ עדנה 1.


עדנה 1.pdf