כנסים » הערכת מצב : התכנית היוקרתית של רשת ב'. המנחה : מנחם פרידמן.
בין המשתתפים, יצחק שמיר, שולמית אלוני, אריה עמית, עוזי ארד אייל זיסר ועוד רבים. לצפייה בהודעה על שתיים מן התכניות, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ ערוץ 1.


ערוץ 1.pdf