כנסים » המדרשה הלאומית הפועלת במסגרת מסדר ז'בוטינסקי: מ"ברית שלום" ל"שלום עכשיו".
לצפייה בזימון לכנס, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ בר 3.


בר 3.pdf