מכתבים » רשות השידור במצוקה כספית - אבל התכנית "אש צולבת" נמשכת..
לצפייה בהודעה, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ בר 1


בר 1.pdf