מכתבים » אל"מ (במיל.) יהואר גל הנלווה לראש הממשלה מעביר לחיים משגב טיוטה מתוקנת בכתב ידו
הטיוטה התפרסמה במבוא לספרם של אלוף(במיל.) אורן שחור וחיים משגב ששמו היה "באש צולבת". הקדמה נוספת לספר נכתבה בידי שמעון פרס. לצפייה, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ גל 1.


גל 1.pdf