מכתבים » בנימין נתניהו מודה לחיים משגב
לחץ להגדלה
כדי לקרוא את הפעילות העניפה נשעשה מטעם חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי ליחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ אלי פולאק


אלי פולאק.pdf