פסקי דין » עונשו של המערער הומר ממאסר בפועל לעבודות לתועלת הציבור.
לחץ להגדלה
עו"ד אלי כהן הצטרף למאמץ לבטל את רוע הגזירה של השופטים ויקטוריה אוסטרובסקי-כהן, אריה סגלסון ומשה חסון. חוסר רגישותם של שלושה אלה לא הפתיעה. לצפייה בפסק הדין, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ רוברט 1


רוברט 1.pdf