מאמרים » טיפשות בראש / חיים משגב
לצפייה  במאמר שפורסם  ב - news 1 לחץ כאן:

http://www.news1.co.il/Archive/003-D-112798-00.html